Een BINfoon bericht ontvangen:

Bij het ontvangen van een BINfoon-bericht of -oproep verschijnt het nummer +32 477 77 77 55 op het scherm. Dat nummer sla je best op onder de naam ‘BIN’. Zo zal je de volgende keer geen onbekend nummer zien verschijnen en weet je dat het om een (belangrijk) BIN-bericht gaat en niet om een onbekende beller. Sommige mensen nemen immers niet op bij een nummer dat ze niet kennen, met als gevolg dat sommige BIN-berichten niet aankomen bij de leden en we als politie dus potentiële getuigen mislopen.

Naar dit nummer terugbellen om het bericht opnieuw te beluisteren, bijkomende informatie te vragen of informatie door te geven is niet mogelijk. Informatie doorgeven kan via het opgegeven telefoonnummer (03 210 40 00 voor onze politiezone) of op het nummer 101.

De server zet de getypte tekst om naar een spraakbericht. Je krijgt dus een computerstem te horen. Sommige woorden of benamingen kunnen daardoor vreemd klinken.

Nadat je het politiebericht hebt beluisterd, heb je twee mogelijkheden:

  1. Bevestigen (druk op 1). Belangrijk: beluister het bericht steeds volledig en bevestig vóór het inhaken door op 1 te drukken.
  2. Herbeluisteren (druk op 2). Dit kan zo vaak als je zelf wil.

Retry:

Wanneer je bij de eerste BINfoon niet opneemt en er een voicemail of antwoordapparaat beschikbaar is, zal het bericht hierop worden afgeleverd. Omdat het systeem niet weet dat het op de bieptoon moet wachten vóórdat de boodschap ingesproken kan worden, zal het eerste deel van de boodschap wegvallen. Ook met de telefonische ‘verwelkoming’ van de voicemail houdt het systeem geen rekening. Hoe langer je eigen ingesproken voicemailverwelkoming, hoe meer je van het BINfoon-bericht zult missen. Er is geen retry.

Wanneer je bij de eerste BINfoon niet opneemt en het bericht niet ingesproken kan worden op een voicemail of antwoordapparaat, dan zal het systeem de boodschap 5 minuten later een tweede keer trachten af te leveren. Deze retry is eenmalig.